Офис: 0700 35 990
Поръчки: 0878 85 28 29

КОЙ Е ЛЮБИМИЯТ ТИ ПАРФЮМ?
 
 
УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИГРА - РОМАНТИЧНА ПОЧИВКА В ДУБАЙ ЗА ДВАМА С MARTINEZ PERFUME
 
ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
 
06 декември 2018 г. - 15 януари 2019 г. (включително)

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

"БИО АРОМА" ЕООД, с ЕИК 203105019, със седалище в гр. София и адрес р-н Студентски, кв. Студентски град, ул.Акад. Борис Стефанов № 17, ет. 1, офис 1, представлявано от управителя Сезeр Сабах

 

Правилата на играта са задължителни и еднакви за всички участници, както следва:

 

УЧАСТИЦИ В ИГРАТА

В играта могат да вземат участие всички лица, навършили 18 години, закупили парфюм МАРТИНЕЗ на стойност не по-ниска от 17,00 лева и регистрирали се през периода на играта по описания по-долу в настоящите условия начин продукт, закупен по време на периода на играта. Участието в играта не е обвързано с извършване на плащане или поемане на задължения от страна на участниците, различни от посочените в тези Правила. Участието в играта не е обвързано с предоставяне на залог от страна на участниците.

 

НАГРАДА

Екскурзия “Рай в ориента" в Дубай за двама души с продължителност от 6 (шест) дена която ще се състои в преиода 10.02.2018 до 16.02.2018 включително от туристическа агенция МАРБРО ТУРС. В наградата се включва: самолетни билети редовен полет на Fly Dubai, пътни такси, нощувки в хотел Ibis One Central 3*, трансфери, представител на място и медицинска застраховка. В обхвата на наградата не се включват разходи за храна, както и други лични разходи, извън изрично посочените в тези правила. В обхвата на наградата не се включват разходи за валидни документи за самоличност, като победителят със съгласието си да участва в играта се ангажира за своя сметка да осигури и поддържа през целия период на използване на наградата надлежни документи за себе си и своя придружител, позволяващи им пътуване и престой в Дубай. Организаторът не поема отговорност за каквито и да е последици, свързани с поведението на победителя в играта и/или неговия придружител по време на екскурзията. За получаване на наградата е необходимо сключването на договор между победителя и неговия придружител и агенцията, организираща екскурзията, която ще бъде посочена от организатора. Неподписването на такъв договор води до отпадане на печелившия. Победителят и неговият придружител ще бъдат освободени от заплащане на цена за екскурзията, но следва да поемат всички останали стандартни задължения съгласно общите условия на агенцията, организираща екскурзията. Организаторът не носи отговорност пред Победителя за действия на агенцията, както и не поема каквито и да е задължения, различни от заплащане на цената на екскурзията, които съгласно общите условия на агенцията, са в тежест на пътуващите. Наградата се ползва лично от победителя, който трябва да е едното от двете лица, които ще могат да пътуват. Победителят може свободно да избере своя придружител, но не може да прехвърли наградата на трето лице.

 

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 

  1. Всяко лице, има право да участва в играта, ако отговаря кумулативно на следните условия
  • закупило е парфюм Мартинез не по-малък от 50 мл. и на стойност не по ниска от 17,00 лева по време на периода на играта, като може да докаже покупката с касов бон. С всеки парфюм Мартинез не по-малък от 50 мл, закупен в рамките на периода на играда всяко лице може да участва отделно и така да увеличи шанса си за спечелване на наградата;
  • регистрирало е в социалната мрежа фейсбук закупения парфюм по следния начин: от собствения си профил е качило снимка в рамките на периода на играта, на която ясно се вижда както самия участник, така и закупения парфюм. За да може да участва в играта, лицето следва в описанието към снимката да постави хипервръзка (линк) към фейсбук страницата на парфюми Мартинез, а именно https://www.facebook.com/MartinezPerfume/. Поставянето на хиперлинк може да се извърши и чрез изписване на @MARTINEZ Perfume, в който случай регистрирането на закупения парфюм ще се счита за успешно, ако линкът води до фейсбук страницата на парфюми Мартинез. Участник, който не е регистриран по този начин не може да участват в играта за спечелване на наградата. Не се допуска редактиране на коментарите към снимките или изтриването на същите след приключване на периода на играта.

 

  1. Само коректно регистрирали се участници могат да участват в играта;
  2. Участниците могат да качват неограничен брой снимки с посочване на един и същ закупен продукт, но всеки участник може да участва само веднъж в тегленето на наградата.
  3. При несъответствие между името на лицето, качило снимка и името на лицето, посочено в регистрацията за участие, същият не може да участва в тегленето на наградата.
  4. Организаторът си запазва правото да изиска за справка оригинал на регистрирания касов бон, с регистрацията на която е спечелена наградата. В случай, че Организаторът поиска оригинал на касовия бон и такъв не бъде представен, правото да се получи наградата се погасява и ще бъде изтеглен нов печеливш.

 

ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА

 

Тегленето на наградата ще се извърши пред нотариус. Тегленето на наградата ще се извърши на дата 18.01.2018. Тегленето на наградата ще бъде заснето и публикувано в интернет пространството.

По време на тегленето ще бъде осъществен телефонен контакт с печелившият. Печелившият ще може да използва наградата единствено в случай на успешно проведен телефонен разговор с него, в който той/тя бъде уведомен, че е спечелил наградата и приеме нейното получаване. Разговорът ще бъде записан и записът ще бъде излъчван впоследствие. Печелившият ще бъде обявен и на официалната фейсбук и инстаграм страница на Организатора.

При тегленето на печеливш ще бъдат изтеглени и трима резервни печеливши в низходящ ред, като всеки по-късно изтеглен резервен печеливш има право да получи наградата при отпадане на предходно изтеглен печеливш. С резервните печеливши ще бъде осъществен контакт при отпадане на предходен печеливш.

При невъзможност за осъществяване на контакт с печелившо лице по време на тегленето на наградата, се пристъпва към теглене на нов печеливш. За невъзможност да се осъществи контакт се приемат случате, при които лицето бъде потърсено на посочения от него телефонен номер, но: 1) дава сигнал „заето“ и не бъде върнато обаждане в рамките на 1 минута или 2) бъде отказано повикването и не бъде върнато обаждане в рамките на 1 минута или 3) дава сигнал свободно, на който не бъде отговорено в рамките на една минута и не бъде незабавно върнато повикване или 4)всеки друг случай, при който може разумно да се приеме, че в съответния момент е невъзможно да се проведе телефонен разговор. При изтеглянето на нов печеливш процедурата се повтаря и лицето има право да използва наградата единствено в случай на успешно проведен телефонен разговор с него, в който той/тя бъде уведомен, че е спечелил наградата и приеме нейното получаване. Процедурата се повтаря до изтегляне на печеливш, с който успешно се проведе разговор, в който е прието получаването на наградата. При последващ отказ или невъзможност, независимо по какви причини, печеливш, потвърдил получаването на нагладата, да получи или използва наградата, същият се счита за отпаднал и за печеливш се счита следващият по ред резервен печеливш. Процедурата се повтаря до изчерпване на изтеглените печеливши, докато наградата бъде ефективно получена от изтеглен печеливш. При изчерпване на изтеглените печеливши се организира ново теглене. Това правило се прилага многократно.

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

 

Имената на печелившия ще бъдат обявени на Фейсбук и Инстаграм страницата на Организатора, а преди това с тях ще бъде осъществен телефонен контакт. Имената на резервен печеливш ще бъдат обявявани само след отпадане на предходен печеливш.

 

ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДАТА

 

Детайлите относно реда за получаване и използване на наградата ще бъдат уточнени със спечелилите чрез посочените от тях при регистрацията телефони.

За ефективното използване на наградата е необходимо печелившият да сключи договор с организатора, с който се ангажира, срещу неустойка в размер на стойността на наградата, той и неговият придружител да направят и публикуват в профилите си във фейсбук общо поне 10 бр. снимки от екскурзията, в чието описание е налице хиперлинк към официалната фейсбук страница на организатора и изказана благодарност за получената награда към организатора. Снимки трябва да качи всеки един от двамата използващи наградата. Печелившият и неговият придружител трябва да качат и едно кратко видео, в което изказват благодарност на организатора на играта с цел да бъде доказано посещението на същите за конкретната дестинация.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Участник в играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелената награда с паричната ѝ равностойност. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява и печелившият се счита за отпаднал.

Участници в играта се съгласяват при спечелване на награда да бъдат обявени като печеливши в електронни и/или печатни медии, включително и техните снимки, които те са публикували във връзка с участието в играта, да бъдат публикувани в това число на страницата на организатора в социалните мрежи. Попълването и подаването на регистрационен талон се счита за такова изрично съгласие.

Правилата на играта са публикувани на страницата на Организатора в социалните мрежи с цел тяхната общодостъпност.

С попълването регистрационен талон, участниците се съгласяват с условията и правилата на играта, в това число и с предоставянето на техните лични данни при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни и Общия Регламент за Защита на Личните Данни (Регламент (ЕС) 2016/679). С предоставянето на личните си данни посредством заявяването на участието си в настоящата игра участниците се съгласяват личните им данни да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и за конкретни, точно определени цели в съответствие с нормативните изисквания, а именно – за целите на участие в настоящата игра в посочения период на провеждането ѝ и след това с цел връчване на наградите на печелившите участници. Личните данни на печеливш участник ще бъдат предоставени на трети лица – авиокомпани и/или посредници за целите на закупуване на самолетни билети, както и с определения от организатора хотел, за целите на настаняване. "БИО АРОМА" ЕООД изрично уведомява участниците в играта, че те имат право да оттеглят по всяко време своето свободно дадено съгласие за обработване на лични данни, в който случай "БИО АРОМА" ЕООД ще преустанови обработването на личните им данни и участниците няма да имат право да продължат участие в настоящата игра, поради обективна невъзможност да бъде изтеглени като печеливши и/или да им се предостави наградата.

Участниците могат да упражнят правата си, като субекти на лични данни, чрез искане до "БИО АРОМА" ЕООД на e-mail: [email protected] Всяко физическо лице има право да поиска достъп, коригиране, изтриване на личните данни, както и ограничаване на обработването.

Служителите на "БИО АРОМА" ЕООД в качеството си на организатор на играта, както и членовете на техните семейства, а също така и собствениците и служителите на партньорските-франчайз магазини и членовете на техните семейства нямат право на участие в нея!